De zwarte bij is de inheemse honingbij van Nederland. Het is een soort honingbij die oorspronkelijk in heel West-Europa voorkwam. Momenteel is deze bijensoort van essentieel belang voor het voortbestaan van alle bestuivende insecten in Nederland.

Wat maakt de Zwarte Bij nu zo speciaal?

Oerste​rk

Op de eilanden Texel en Terschelling vinden we ze nog in hun meest zuivere vorm. Deze zwarte honingbijen zijn vrijwel ongeschonden de huidige tijden van bijenziekte en – sterfte doorgekomen. Dat komt doordat ze vergeleken met hybride en/of geimporteerde honingbijensoorten optimaal aangepast zijn aan een wisselvallig, winderig en Atlantisch klimaat.

Werkgroep De Zwarte Bij

De werkgroep De Zwarte Bij ( opgericht in 2019) bestaat uit 12 toegewijde imkers afkomstig uit de imkervereniging Haarlem en omgeving en stichting Smartbeeing.  Zij dragen samen het initiatief de zwarte bij op het vaste land van Nederland te her-introduceren. Hiervoor zetten ze zich in om kennis van, en imkeren met de zwarte bij algemeen beschikbaar te maken. De hoofdgedachte hierachter is dat imkers dan als vanzelf kiezen voor deze inheemse soort. Het gevolg hiervan zal zijn dat de algehele bijengezondheid een stevige impuls in de goede richting krijgt. nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Voorlichting

Help ons de 
Zwarte B​ij helpen!

Steun ons met een eenmalige of maandelijkse gift. Van uw donatie(s) kunnen wij materialen aanschaffen, ons werkgebied uitbreiden en de raszuivere zwarte bij zekerheid in haar voortbestaan bieden.

STEUN ONS!