De Zwarte bij

De zwarte bij is de inheemse honingbij van Nederland. Het is een soort honingbij die oorspronkelijk in heel West-Europa voorkwam. Momenteel is deze bijensoort van essentieel belang voor het voortbestaan van alle bestuivende insecten in Nederland.

Op de eilanden Texel en Terschelling vinden we ze nog in hun meest zuivere vorm. Deze zwarte honingbijen zijn vrijwel ongeschonden de huidige tijden van bijenziekte en – sterfte doorgekomen. Dat komt doordat ze vergeleken met hybride en/of geimporteerde honingbijensoorten optimaal aangepast zijn aan een wisselvallig, winderig en Atlantisch klimaat.

De meest belangrijke kwaliteiten van de zwarte honingbij op een rij:

  • Zwarte bijen warmen door hun kleur snel op: hierdoor kunnen ze in koudere omstandigheden al fourageren.
  • De nesttemperatuur van het zwarte bijenvolk is relatief erg laag, waardoor voedselreserves minder worden aangesproken.
  • Zwarte bijen hebben een relatief groot vliegbereik en lastvermogen, waardoor haalbijen onder moeilijke omstandigheden toch goed functioneren.
  • Zwarte bijen hebben nooit overvloedig veel broed, waardoor de verzorging ervan optimaal is, er relatief meer haalbijen dan huisbijen zijn, de werksters ouder worden en het volk minder snel zwermt.
  • Zwarte bijen zijn in de afgelopen 8.000 jaar succesvol geco-evalueerd met andere bestuivers en vormen aantoonbaar geen bedreiging voor solitaire bijen.Stevige impuls bijengezondheid

De werkgroep De Zwarte Bij ( opgericht in 2019) bestaat uit 12 toegewijde imkers afkomstig uit de imkervereniging Haarlem en omgeving en stichting Smartbeeing.  Zij dragen samen het initiatief de zwarte bij op het vaste land van Nederland te her-introduceren. Hiervoor zetten ze zich in om kennis van, en imkeren met de zwarte bij algemeen beschikbaar te maken. De hoofdgedachte hierachter is dat imkers dan als vanzelf kiezen voor deze inheemse soort. Het gevolg hiervan zal zijn dat de algehele bijengezondheid een stevige impuls in de goede richting krijgt.

Het episch centrum van de werkgroep is de broedplaats voor zwarte bijen in Zandvoort. Hier zijn aanvankelijk 6 (F1) zwarte bijenvolken uit Texel heengebracht met als doel de zwarte bij zo te begeleiden dat zij  – als een olievlek –  in een steeds groter Zandvoort omringend gebied voorkomt. In Zandvoort staan nu …. zwarte bijenvolken. … van de … omringende imkers heeft al een of meer zwarte bijenvolken.